Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
wita w Biuletynie Informacji Publicznej

ul. Janusza Korczaka 5
64-100 Leszno
Skrzynka e-mail: mopr@leszno.pl

tel. +48 65 520 70 46
fax +48 65 529 96 12

Zapraszamy także na nasze strony
http://www.moprleszno.pl

Najnowsze informacje