Strona główna » Jednostki organizacyjne » Placówki wsparcia » Dom Seniora

Dom Seniora

E-mail: domseniora@moprleszno.pl
Telefon: 65 520 40 37
Ulica: Janusza Korczaka 5

Dom Seniora Nr 1 i 2 oraz Klub Seniora „Jagiellonka” w Lesznie mają na celu zapewnienie pomocy w organizacji i aktywizacji życia osobom w wieku emerytalnym, rencistom, a także osobom o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.

- Placówki zajmują się zaspokojeniem potrzeb bytowych podopiecznych oraz umożliwiają rozwój ich osobowości, w szczególności poprzez:
a) terapię zajęciową,
b) dostęp do kultury, oświaty i rekreacji,
c) spokojne i bezpieczne spędzanie wolnego czasu,
d) zapewnienie każdemu podopiecznemu pomocy w załatwieniu jego ważnych spraw osobistych,
e) udzielanie informacji o przysługujących prawach i uprawnieniach,
f) udzielanie pomocy w postaci pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego i psychologicznego,
g) zgłaszanie potrzeb udzielenia pomocy rzeczowej lub finansowej Kierownikowi Działu Pracy Środowiskowej.

- Dom Seniora Nr 1 i 2 ponadto zapewnia podopiecznym:
a) wyżywienie w ramach obowiązujących norm żywieniowych tj. 3 posiłki dziennie,
b) przestrzeganie higieny osobistej np. poprzez możliwość korzystania z codziennych kąpieli.
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Placówki wsparcia
Autor informacji: Marcin Knasiak
Informację wprowadził: Marcin Knasiak
Opublikowany dnia: 2016-10-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-10-11
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje