Strona główna » Jednostki organizacyjne » Placówki wsparcia » Schronisko dla Osób Bezdomnych

Schronisko dla Osób Bezdomnych

E-mail: schronisko@moprleszno.pl
Telefon: 65 537 50 95 697 610 159
Ulica: Towarowa 10

Schronisko dla Osób Bezdomnych w Lesznie działa w celu udzielenia natychmiastowej pomocy osobom pozbawionym schronienia oraz zaspokojenia najbardziej podstawowych potrzeb życiowych.

- Schronisko dla Osób Bezdomnych w Lesznie zajmuje się:
a) udzielaniem czasowego schronienia bezdomnym pozbawionym środków do życia,
b) udzielaniem pomocy w formie ciepłego posiłku osobom pozostającym bez środków do życia,
udzielaniem pomocy w postaci odzieży i środków higieny,
c) pomocą w osiągnięciu przez jednostki samodzielności głównie przez stymulowanie do działań przyspieszających jej uzyskanie,
d) pomocą w uzyskaniu miejsc w: Domach Pomocy Społecznej, Szpitalach, Sanatoriach i innych placówkach świadczących opiekę dla osób tego wymagających oraz tych, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w środowisku,
e) umożliwianiem i ułatwianiem skorzystania ze specjalistycznej opieki medycznej i innej opieki specjalistycznej,
f) udzielaniem pomocy prawnej i innej polegającej na wspomaganiu osób w uzyskaniu przez nich dowodów osobistych, legitymacji inwalidzkich, książeczek wojskowych i innych dokumentów,
g) udzielaniem informacji o przysługujących prawach i uprawnieniach, przyznawaniem pomocy rzeczowej, zasiłków celowych finansowych i w naturze, udzielaniem pomocy w postaci pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego i psychologicznego,
zbiórką odzieży z terenu miasta Leszna, obsługa kontenerów, składowaniem, segregacją i wydawaniem zgromadzonej odzieży; koordynacją pracy magazynu;
h) prowadzeniem działań w charakterze streetworkingu, udzielanie informacji osobom bezdomnym w terenie w miejscach niemieszkalnych w zakresie możliwych form pomocy.
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Placówki wsparcia
Autor informacji: Marcin Knasiak
Informację wprowadził: Marcin Knasiak
Opublikowany dnia: 2016-10-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-03-02
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje