Strona główna » Jednostki organizacyjne » Samodzielne stanowiska » Kierownik Działu Pracy Środowiskowej

Kierownik Działu Pracy Środowiskowej


Działem Pracy Środowiskowej zarządza Kierownik Działu przy pomocy Zastępcy Kierownika Działu, który:

- koordynuje i nadzoruje pracę Zespołu Rejonu nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 oraz Zespołu Metodycznego,
- pełni obowiązki związane z funkcją Zastępcy Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lesznie,
- jest upoważniony do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej.
Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:Typ jednostki: Samodzielne stanowiska
Autor informacji: Marcin Knasiak
Informację wprowadził: Marcin Knasiak
Opublikowany dnia: 2016-10-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-10-11
Zmian: 0