Strona główna » Jednostki organizacyjne » Samodzielne stanowiska » Kierownik Domów Seniora

Kierownik Domów Seniora


Domem Seniora Nr 1 i 2 oraz Klubem Seniora Jagiellonka zarządza Kierownik, który odpowiada w szczególności za:

- prawidłowe funkcjonowanie placówek,
- powierzone mienie,
- nadzorowanie przebiegu remontów i modernizacji placówek,
- pracę podległych pracowników,
- opracowywanie planów i sprawozdań,
- analizę potrzeb i wydatków dla prawidłowej realizacji zadań oraz opracowywanie projektu budżetu,
- kwalifikowanie podopiecznych do korzystania z usług placówek na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego (kryterium dochodowe),
- przygotowanie pod względem merytorycznym decyzji administracyjnych dot. funkcjonowania Domu Seniora,
- prowadzenie według potrzeb pracy socjalnej z podopiecznymi oraz współpraca w tym zakresie z pracownikami socjalnymi Działu Pracy Środowiskowej,
- uwzględnianie potrzeb i zainteresowań seniorów; mentalności przyzwyczajeń, wywoływanie w seniorach motywacji do uczestnictwa i współdziałania.
Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:Typ jednostki: Samodzielne stanowiska
Autor informacji: Marcin Knasiak
Informację wprowadził: Marcin Knasiak
Opublikowany dnia: 2016-10-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-10-11
Zmian: 0