Strona główna » Jednostki organizacyjne » Samodzielne stanowiska » Kierownik Schroniska

Kierownik Schroniska


Schroniskiem dla Osób Bezdomnych zarządza Kierownik Schroniska, który odpowiada za:

- prawidłowe funkcjonowanie Schroniska,
- dbałość o powierzone mienie,
- kierowanie pracą podległych pracowników,
- przebieg kontroli przeprowadzonych przez uprawnione osoby i organy np. Straż Pożarną, Policję, Sanepid,
- nadzorowanie przebiegu remontów i modernizacji Schroniska,
- przygotowywanie dla Głównego Księgowego rozliczeń pobranej na kwitariusz gotówki tytułem odpłatności za noclegi,
- analizę potrzeb i wydatków dla prawidłowej realizacji zadań oraz opracowywanie projektu budżetu Schroniska,
- prowadzenie dokumentacji mieszkańców i sporządzanie planów sprawozdań z zakresu działalności Schroniska,
- przyjmowanie i wydawanie darów,
- prowadzenie obowiązującej w Schronisku dokumentacji
- organizację odpowiedniej opieki lekarskiej,
- załatwianie formalności pogrzebowych w przypadku śmierci bezdomnego,
- pomoc i pracę socjalną z bezdomnymi, wnioskowanie o przyznanie pomocy,
- przygotowywanie pod względem merytorycznym decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu działania jednostki oraz ich wstępna akceptacja.
Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:Typ jednostki: Samodzielne stanowiska
Autor informacji: Marcin Knasiak
Informację wprowadził: Marcin Knasiak
Opublikowany dnia: 2016-10-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-10-11
Zmian: 0