Strona główna » Jednostki organizacyjne » Samodzielne stanowiska » Zastępca Głównego Księgowego

Zastępca Głównego Księgowego


W zastępstwie Głównego Księgowego nadzór nad Działem Finansowo–Księgowym i Kasą przejmuje Zastępca Głównego Księgowego, który odpowiada min. za:

- prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
- sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno- rachunkowym,
- dekretowanie dokumentów zgodnie z planem kont,
- kontrolę prowadzenia kart zasiłkowych, rodzinnych i kart należności z funduszu mieszkaniowego,
- rozliczanie finansowe dochodów i kontrola dokumentów,
- rozliczanie spisów inwentaryzacyjnych,
- opracowywanie pism finansowych,
- prowadzenie dokumentacji i dokonywanie rozliczeń z Urzędem Pracy i PFRON-em i innymi jednostkami,
- opracowywanie budżetu i analiz finansowych,
- dysponowanie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa środkami pieniężnymi na rachunku bankowym,
- dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
a) wstępnej kontroli legalności dokumentów,
b) kontroli operacji gospodarczych jednostek stanowiących przedmiot księgowości.Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Samodzielne stanowiska
Autor informacji: Marcin Knasiak
Informację wprowadził: Marcin Knasiak
Opublikowany dnia: 2016-10-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-10-11
Zmian: 0