Strona główna » Jednostki organizacyjne » Samodzielne stanowiska » Sekretariat

Sekretariat


Sekretariat zajmuje się:

a) odbiorem, rozdziałem i ekspedycją poczty oraz organizacją jej wewnętrznego obiegu, rejestracją pism poufnych,
b) prowadzeniem biblioteki,
c) prenumeratą prasy i wydawnictw specjalnych,
d) prowadzeniem rejestru skarg i wniosków,
e) prowadzeniem rejestru zarządzeń Dyrektora,
f) zamawianiem pieczęci na wnioski kierowników i ich ewidencjonowaniem,
g) obsługą techniczną szkoleń oraz innych spotkań,
h) prowadzeniem archiwum zakładowego: przyjmowaniem dokumentacji do archiwum zakładowego, przekazywaniem dokumentacji do Archiwum Państwowego, brakowaniem akt, wdrażaniem jednolitego rzeczowego wykazu akt,
i) kompleksowym prowadzeniem gospodarki zaopatrzeniowej oraz prowadzeniem kart przychodów i rozchodów materiałów biurowych, środków czystości zgodnie z zaleceniami księgowości,
j) prowadzenie obsługi tablicy ogłoszeń MOPR,
k) prowadzenie ewidencji mienia MOPR w konsultacji z działem finansowo-księgowym, w tym środków trwałych i nietrwałych.
Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Samodzielne stanowiska
Autor informacji: Marcin Knasiak
Informację wprowadził: Marcin Knasiak
Opublikowany dnia: 2016-10-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-10-11
Zmian: 0