Strona główna » Jednostki organizacyjne » Samodzielne stanowiska » Stanowisko ds. zamówień publicznych

Stanowisko ds. zamówień publicznych


Stanowisko zajmuje się:

- w zakresie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych:
a) prowadzeniem spraw związanych z planowaniem i przygotowywaniem postępowań o zamówienie publiczne we współpracy z komórkami organizacyjnymi MOPR,
b) prowadzeniem postępowań przetargowych: przygotowywaniem dokumentacji przetargowych, wyborem procedur zamówień publicznych,
c) prowadzeniem dokumentacji w zakresie przygotowywanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
d) udziałem w postępowaniach przetargowych,
e) sporządzaniem analiz i sprawozdań z realizacji ustawy o zamówieniach publicznych.
Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Samodzielne stanowiska
Autor informacji: Marcin Knasiak
Informację wprowadził: Marcin Knasiak
Opublikowany dnia: 2016-10-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-10-11
Zmian: 0