Strona główna » Jednostki organizacyjne » Samodzielne stanowiska » Pracownicy obsługi

Pracownicy obsługi


w zakresie organizacji i funkcjonowania MOPR:
a) aktualizacją struktury organizacyjnej MOPR,
b) prowadzeniem dokumentacji organizacyjnej MOPR,
c) opracowywaniem regulaminów wewnętrznych i ich wdrażaniem,
d) współuczestniczeniem w opracowywaniu zakresów czynności, kompetencji i pełnomocnictw,

- w zakresie gospodarowania mieniem MOPR:
a) administrowaniem majątkiem nieruchomym i ruchomym MOPR,
b) nadzorowaniem nad zagadnieniami związanymi z ochroną obiektów,
c) współdziałaniem w opracowywaniu programów inwestycji i kapitalnych remontów wspólnie ze specjalistą Urzędu Miasta oraz przygotowywaniem zleceń na wykonanie stosownej dokumentacji technicznej i kosztorysowej oraz sprzętu biurowego w ramach inwestycji,
e) zleceniem wykonawstwa robót konserwacyjnych, napraw ruchomości, prac porządkowych oraz nadzór nad ich wykonawstwem,
e) nadzorowaniem właściwej realizacji zadań inwestycyjno - remontowych pod względem jakości i terminów wykonania,
f) uczestniczeniem w odbiorach robót inwestycyjnych i kapitalnych remontów oraz ich rozliczaniem i ścisłą współpracą w tym zakresie z Głównym Księgowym.
g) nadzorowanie pracy sprzątaczek w zakresie utrzymanie czystości pomieszczeń MOPR a także pracy pracownika gospodarczego,
h) prowadzeniem spraw związanych z bhp i ppoż. oraz zabezpieczenia mienia,

- w zakresie spraw kadrowych:
a) określaniem potrzeb MOPR w zakresie optymalnego stanu struktury zatrudnienia, obsługą ruchu kadrowego,
b) rekrutacją pracowników,
c) badaniem struktury płac pracowników MOPR, prowadzeniem spraw związanych z gospodarowaniem etatami oraz kontrola prawidłowości wykorzystania funduszu płac,
d) prowadzeniem spraw pracowniczych pracowników MOPR w tym: prowadzeniem akt osobowych, e) przygotowywaniem dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem, awansowaniem, przeszeregowaniem i nagradzaniem pracowników, prowadzeniem ewidencji urlopowej, ewidencji czasu pracy, kierowaniem pracowników na badania lekarskie, naliczaniem dodatków stażowych i nagród jubileuszowych, przygotowywanie dokumentów w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, prowadzenie spraw związanych z udzielaniem kar porządkowych itp.,
e) planowaniem rozwoju zawodowego kadr (dobór, szkolenie, staże),
f) prowadzeniem dokumentacji oraz jej przygotowywaniem w ramach umów cywilno-prawnych,
g) nadzorem nad studentami odbywającymi praktyki,
h) prowadzeniem kontroli dyscypliny pracy,
i) planowaniem i zapewnieniem racjonalnego gospodarowania zakładowym funduszem socjalnym: administrowaniem środkami z ZFŚS, prowadzeniem spraw dotyczących udzielania pożyczek mieszkaniowych,
j) prowadzenie rejestru Zarządzeń Dyrektora,
k) prowadzeniem sprawozdawczości w zakresie spraw pracowniczych,Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Samodzielne stanowiska
Autor informacji: Marcin Knasiak
Informację wprowadził: Marcin Knasiak
Opublikowany dnia: 2016-10-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-10-11
Zmian: 0