Strona główna » Jednostki organizacyjne » Działy » Dział Świadczeń Socjalnych

Dział Świadczeń Socjalnych


Dział Świadczeń Socjalnych zajmuje się:

- prowadzeniem rejestrów i ewidencji świadczeniobiorców,
- ewidencją komputerową świadczeń,
- wydrukiem decyzji i zleceń,
- opisem i sprawdzaniem poprawności wydruku, wydrukiem zleceń do kasy i na
- konta dotyczących zasiłków stałych, zasiłków okresowych,
- przygotowywaniem dokumentacji do ZUS-u na składki zdrowotne od zasiłków stałych,
- dokonywaniem zmian w treści decyzji w generatorze,
- przygotowywaniem danych z komputera dla sprawozdań i bilansów potrzeb,
- kontrolą okresów wypłat zasiłków stałych, zasiłków okresowych,
- wystawianiem zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu osobom korzystającym z zasiłków stałych,
- wydawaniem decyzji,
- rejestracją i sporządzaniem decyzji negatywnych, decyzji dla kombatantów, decyzji celowych zwrotnych, decyzji celowych - wyjątkowych,
- rejestracją zleceń rachunków ze sklepów, wprowadzeniem kosztów do komputera,
- sporządzaniem decyzji uchylających, wstrzymujących, zmieniających,
- sporządzaniem decyzji na składki zdrowotne,
- rejestrowaniem wywiadów dotyczących dofinansowania dzieci z rodzin podopiecznych do pobytu w przedszkolach i żłobku:
a) sporządzaniem decyzji,
b) opracowywaniem informacji w zakresie ilości i wysokości świadczeń w tym zakresie,
- rejestrowaniem rachunków z przedszkoli i żłobka:
a) sprawdzaniem rachunków pod względem merytorycznym i rachunkowym,
b) sporządzaniem zleceń do księgowości w celu uregulowania należności,
c) raz w kwartale w okresie sprawozdawczym wprowadzaniem kosztów wyżywienia do komputera,
d) opracowywaniem informacji co do ilości i wysokości świadczeń w tym zakresie,
- rejestrowaniem rachunków za obiady i śniadania w szkołach, sprawdzaniem ich pod względem merytorycznym i rachunkowym:
a) sporządzaniem zleceń do księgowości w celu uregulowania należności,
b) opracowywaniem informacji co do ilości i wysokości świadczeń w tym zakresie,
- rejestracją wywiadów środowiskowych przekazywanych do realizacji,
- wystawianiem zaświadczeń o korzystaniu z pomocy MOPR-u,
- sporządzaniem decyzji dotyczących sprawienia pogrzebu oraz prowadzeniem
- dokumentacji dotyczącej zwrotu wydatków z tego tytułu z ZUS,
- prowadzeniem dokumentacji dotyczącej przyznawania i wypłat wynagrodzeń dla opiekunów prawnych i kuratorów,
- prowadzeniem rejestru spraw związanych z obciążaniem innych ośrodków pomocy społecznej za pomoc udzieloną przez MOPR w Lesznie,
- przygotowywaniem danych do sprawozdańInformacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Działy
Autor informacji: Marcin Knasiak
Informację wprowadził: Marcin Knasiak
Opublikowany dnia: 2016-10-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-10-11
Zmian: 0