Strona główna » Jednostki organizacyjne » Działy » Dział Świadczeń Rodzinnych

Dział Świadczeń Rodzinnych


Dział Świadczeń Rodzinnych zajmuje się:

- przyjmowaniem wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych tj.
a) zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
b) świadczeń opiekuńczych: zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna,
c) świadczeń rodzicielskich,
d) świadczeń wychowawczych.
- ewidencją komputerową wniosków, rozpatrywaniem wniosków i ustalaniem prawa do świadczeń rodzinnych i wydawaniem decyzji w tych sprawach,
- sporządzaniem listy wypłat w sprawach świadczeń rodzinnych oraz realizacją przelewów bankowych,
- kontrolą okresów wypłat świadczeń rodzinnych,
- odpowiadaniem na korespondencję oraz wystawianiem zaświadczeń o korzystaniu z pomocy MOPR w zakresie świadczeń rodzinnych,
- przekazywaniem składek do ZUS za osoby uprawnione do świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna,
- sporządzaniem kwartalnych sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych,
- sporządzanie półrocznych informacji z realizacji zadań rzeczowych oraz bilansów potrzeb,
- planowanie budżetu na kolejny rok kalendarzowy z zakresu świadczeń rodzinnych.Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Działy
Autor informacji: Marcin Knasiak
Informację wprowadził: Marcin Knasiak
Opublikowany dnia: 2016-10-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-10-11
Zmian: 0