Strona główna » Jednostki organizacyjne » Zespoły » Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej

Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej


Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej zajmuje się:

- przyjmowaniem wniosków w sprawie dofinansowań rehabilitacji społecznej (turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier funkcjonalnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i środki pomocnicze),
- przyjmowaniem wniosków w sprawie realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd (likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową oraz pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym),
- realizacją programów i zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- rozpatrywaniem w/w wniosków,
- dokonywaniem wizji lokalnej w miejscu zamieszkania osób składających wnioski,
- sporządzaniem umów dotyczących dofinansowania,
- realizacją i rozliczaniem umów,
- prawidłowym gospodarowaniem i rozliczaniem środków przyznanych z budżetu PFRON,
- prawidłowym planowaniem i składaniem zapotrzebowania na środki z budżetu PFRON,
- sporządzaniem sprawozdań z realizacji zadań,
- współpracą z Wielkopolskim Oddziałem PFRON,
- współpracą z organizatorami turnusów rehabilitacyjnych,
- udzielaniem informacji na temat programów celowych realizowanych przez Wielkopolski Oddział PFRON.Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Zespoły
Autor informacji: Marcin Knasiak
Informację wprowadził: Marcin Knasiak
Opublikowany dnia: 2016-10-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-10-11
Zmian: 0