Strona główna » Jednostki organizacyjne » Zespoły » Zespół ds. Funduszu Alimentacyjnego

Zespół ds. Funduszu Alimentacyjnego


Zespół ds. Funduszu Alimentacyjnego zajmuje się:

- przyjmowaniem wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- ewidencją komputerową wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, rozpatrywaniem wniosków i wydawaniem decyzji w tych sprawach,
- ewidencją komputerową dłużników alimentacyjnych oraz kontrolą ich zadłużenia z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu na rzecz wierzyciela,
- sporządzaniem listy wypłat w sprawach świadczeń z funduszu oraz realizacją przelewów bankowych,
- kontrolą okresów wypłaty należnych świadczeń wierzycielom,
- podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych,
- przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych i odbieranie oświadczeń majątkowych dłużników alimentacyjnych,
- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w sprawach dotyczących zwrotu należności alimentacyjnych oraz nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- sporządzaniem kwartalnych sprawozdań z realizacji zadań z wykonywania zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- sporządzanie półrocznych informacji z realizacji zadań rzeczowych oraz bilansów potrzeb,
- odpowiadaniem na korespondencję oraz wystawianiem zaświadczeń o korzystaniu z pomocy MOPR w zakresie świadczeń z funduszu.
- planowaniem budżetu na kolejny rok kalendarzowy z zakresu świadczeń z funduszu.Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Zespoły
Autor informacji: Marcin Knasiak
Informację wprowadził: Marcin Knasiak
Opublikowany dnia: 2016-10-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-10-11
Zmian: 0