Strona główna » Jednostki organizacyjne » Działy » Dział Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym

Dział Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym


Dział Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym zajmuje się:

- świadczeniem usług opiekuńczych u osób starszych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych, jak również u osób posiadających rodzinę, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić, w formie:
a) zaspokajania codziennych potrzeb życiowych,
b) pielęgnacji zleconej przez lekarza,
c) opieki higienicznej,
d) zapewnienia kontaktów z otoczeniem,
e) zapewnienia poczucia bezpieczeństwa.

W ramach usług opiekuńczych świadczone są Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- kwalifikowaniem osób starszych i niepełnosprawnych do uzyskania pomocy w formie pomocy instytucjonalnej (dzienne domy pomocy, domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy), w szczególności:
a) przyjmowaniem wniosków dotyczących umieszczenia w domach pomocy społecznej,
b) przeprowadzaniem wywiadów rodzinnych (środowiskowych) oraz kompletowanie dokumentacji na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych,
c) opracowywaniem decyzji kierujących i ustalających odpłatność,
d) opracowywaniem decyzji umieszczających,
e) sporządzaniem umów dotyczących odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej oraz aneksów do umów,
f) rozliczaniem faktur za pobyt w domach pomocy społecznej.

- współtworzeniem diagnozy problemów osób starszych i monitorowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Osób Starszych.
Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Działy
Autor informacji: Marcin Knasiak
Informację wprowadził: Marcin Knasiak
Opublikowany dnia: 2016-10-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-10-11
Zmian: 0