Strona główna » Jednostki organizacyjne » Samodzielne stanowiska » Stanowisko ds. Koordynacji Systemu Wsparcia Dziecka i Rodziny DR

Stanowisko ds. Koordynacji Systemu Wsparcia Dziecka i Rodziny DR


Do zadań Stanowiska ds. Koordynacji Systemu Wsparcia Dziecka i Rodziny należy: 1. nadzorowanie pomocy terapeutycznej udzielanej rodzinie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie, 2. koordynowanie współpracy między instytucjami, placówkami, organizacjami pozarządowymi pracującymi w obszarze wsparcia dziecka i rodziny, 3. współtworzenie Miejskiego Programu Wsparcia Dziecka i Rodziny, 4. pełnienie roli konsultanta dla pracowników innych działów/zespołów Ośrodka, 5. inicjowanie działań mających na celu stworzenie optymalnych warunków rozwoju dzieci z rodzin objętych pomocą MOPR, 6. organizowanie szkoleń, superwizji i innych form doskonalenia umiejętności pracy z rodziną i dzieckiem dla pracowników MOPR i innych służb społecznych, 7. zapewnienie pobytu w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej oraz dla kobiet z dziećmi.Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Samodzielne stanowiska
Autor informacji: admin mopr
Informację wprowadził: Dominik Sieciński
Opublikowany dnia: 2020-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2022-02-11
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje